Sayı : 4636
19.01.2019
20.01.2019 Ziyaretçi
Bugün 2073
Toplam 5732534

Mart Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

2018-04-21 06:34:00

Artvin İl Genel Meclisi Mart Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı.

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 11 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 11 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Mart ayı toplantılarında  İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: Artvin İli Şavşat  İlçesine bağlı Yukarı  Koyunlu Köyü sınırları  içerisinde yer alan tapuda 107 ada, 81 ve 82 nolu parsel üzerine Yaşar EMİNAĞAOĞLU ve Şener EMİNAĞAOĞLU tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 05/03/2018 Pazartesi günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde Gündemin Dördüncü maddesinde yer alan, Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Yukarı Koyunlu Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 107 ada, 81 ve 82 nolu parsel üzerine Yaşar EMİNAĞAOĞLU ve Şener EMİNAĞAOĞLU tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması hakkında;

-İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12/02/2018 tarih ve M.08.0.İÖİ.0.13.00.00-754-E/1456 sayılı yazısı ile ekleri okunarak gereği görüşüldü.

Karar:   Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Yukarı Koyunlu Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 107 ada, 81 ve 82 nolu parselde 1/1000 ölçekte F49-a-21-a-1-a, 1/5000 ölçekte F49-a-21-a paftada yaklaşık 6.756,54 M²’lik taşınmaz üzerine Yaşar EMİNAĞAOĞLU ve Şener EMİNAĞAOĞLU tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2: Artvin  İli  Borçka  İlçesine  bağlı  Muratlı  Köyü  sınırları  içerisinde  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan “Muratlı Barajı ve HES” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 06/03/2018 Salı günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde Gündemin İkinci maddesinde yer alan, Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Muratlı Köyü sınırları içerisinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan “Muratlı Barajı ve HES” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması hakkında; -İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12/02/2018 tarih ve M.08.0.İÖİ.0.13.00.00-754-E/1455 sayılı yazısı ile ekleri okunarak gereği görüşüldü.

Karar:  Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Muratlı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan 115 MW kurulu güce sahip “Muratlı Barajı ve HES” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3: Artvin  İli  Merkez  İlçesine  bağlı Alabalık  Köyü sınırları  içerisinde  Dağlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Kalecik Regülatörü ve HES” projesine ait Revizyon İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 06/03/2018 Salı günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde Gündemin Üçüncü maddesinde yer alan, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Alabalık Köyü sınırları içerisinde Dağlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Kalecik Regülatörü ve HES” projesine ait Revizyon İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması hakkında;

-İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12/02/2018 tarih ve M.08.0.İÖİ.0.13.00.00-754-E/1459 sayılı yazısı ile ekleri okunarak gereği görüşüldü.

Karar:  Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Alabalık Köyü sınırları içerisinde yer alan ve Dağlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Kalecik Regülatörü ve HES” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4: Mülkiyeti  İl  Özel  İdaresine  ait  Ardanuç  İlçesi  Naldekön  Köyü  Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde üretilen asfaltın 2018 yılı satış bedelinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi. 

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 07/03/2018 Çarşamba günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde, Gündemin İkinci maddesinde yer alan Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ardanuç İlçesi Naldekön Köyü Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde üretilen asfaltın 2018 yılı satış bedelinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi hakkında;

-İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 22/02/2018 tarih ve 10040955-000-E/1829 sayılı yazısı ile ekleri okunarak gereği görüşüldü.

Karar: İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Ardanuç İlçesi Naldöken Köyü Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde 2018 yılında sıcak asfalt üretiminde satınalınan Bitüm fiyatı, nakliye giderleri ve diğer üretim maliyetlerindeki artış ve plentin ilçelere olan uzaklığı dikkate alınarak talep olması halinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, Kamu kurum kuruluşlarına ile Özel veya Tüzel kişiliklere KDV dahil plent çıkış fiyatı ile nakliye, serme, sıkıştırma dahil sıcak asfaltın satış bedelinin belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5: Artvin İli sınırları içerisinde yapımı planlanan hidroelektrik santral projelerine ait nazım ve uygulama imar planları ile plan açıklama raporu onay harç bedellerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi. 

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 07/03/2018 Çarşamba günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde, Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Artvin İli sınırları içerisinde yapımı planlanan hidroelektrik santral projelerine ait nazım ve uygulama imar planları ile plan açıklama raporu onay harç bedellerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi hakkında;

-İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/02/2018 tarih ve M.08.0.İÖİ.0.13.00.00-754-E/1937 sayılı yazısı ile ekleri okunarak gereği görüşüldü.

Karar:  Artvin İli sınırları içerisinde İl Özel İdaresi yetki ve sorumluğunda kalan alanlarda yapımı planlanan “Hidroelektrik Santral Projeleri”ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu onay harç bedellerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6: Artvin Turizm  Eylem Planında  “Kırsal Alanlarda  Yapılacak Yapıların  Yöresel Mimariye Uygun Malzemelerle Yapılması için Standartların Belirlenmesi” maddesine yer verildiğinden Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Köylerde yapılacak olan yapılarda yöre mimarisine uygun proje ve malzeme kullanımının sağlanması. 

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 08/03/2018 Perşembe günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde, Gündemin ikinci maddesinde yer alan Artvin Turizm Eylem Planında “Kırsal Alanlarda Yapılacak Yapıların Yöresel Mimariye Uygun Malzemelerle Yapılması için Standartların Belirlenmesi” maddesine yer verildiğinden Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Köylerde yapılacak olan yapılarda yöre mimarisine uygun proje ve malzeme kullanımının sağlanması hakkında;

-Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15/02/2018 tarih ve 141535 sayılı yazısı.

-İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/02/2018 tarih ve M.08.0.İÖİ.0.13.00.00-754-E/1938 sayılı yazısı ile ekleri okunarak gereği görüşüldü.

Karar: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15/02/2018 tarih ve 141535 sayılı yazısına istinaden, Artvin Turizm Eylem Planında “Kırsal Alanlarda Yapılacak Yapıların Yöresel Mimariye Uygun Malzemelerle Yapılması İçin Standartların Belirlenmesi” maddesine turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı köylerde yapılacak olan yapılarda, yöre mimarisine uygun proje ve malzeme kullanımının sağlanması talep edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesinde yer alan “İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.” hükmü gereğince İlimizde Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Köylerde yapılacak olan yapılarda yöre mimarisine uygun proje ve malzeme kullanımının sağlanması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonlarca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun süreleri içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7:  Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Köyünde B1 blokta bulunan 16 adet TOKİ Konutunun satışı ile ilgili İl Genel Meclisimizce alınan 20/11/2017 tarih ve 119 sayılı kararın iptal edilerek, sözkonusu konutların, 2942 sayılı Kanunun 30. maddesine istinaden Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 09/03/2018 Cuma günü Saat 10:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde, Gündemin İkinci maddesinde yer alan, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Köyünde B1 blokta bulunan 16 adet TOKİ Konutunun satışı ile ilgili İl Genel Meclisimizce alınan 20/11/2017 tarih ve 119 sayılı kararın iptal edilerek, sözkonusu konutların, 2942 sayılı Kanunun 30. maddesine istinaden Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkında;

-İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 27607581-840/989 sayılı yazısı.

 -İl Genel Meclisimizin 05/02/2018 tarih ve 23 sayılı kararı.

 -Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/02/2018 tarih ve 3 sayılı raporu ile ekleri okunarak gereği görüşüldü.

Karar:   İl Genel Meclisimizin 05/02/2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Köyünde B1 blokta bulunan 16 adet TOKİ Konutunun satışı ile ilgili İl Genel Meclisimizce alınan 20/11/2017 tarih ve 119 sayılı kararın iptal edilerek, sözkonusu konutların, 2942 sayılı Kanunun 30. maddesine istinaden Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne devri ile ilgili 13/02/2018 tarih ve 3 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İl Genel Meclisimizin 07/06/2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile Artvin İli, Merkez İlçesine bağlı Seyitler Köyünde 186 ada ve 13 nolu parselde kayıtlı 16.175,27 M²’lik taşınmaz üzerinde “Betonarme Beş Katlı Yedi Adet Bina ve Arsası” niteliğinde tapuya kayıtlı bulunan, üzerinde mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait 1/112 arsa paylı B1 blokta yer alan 16 adet konut, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne satışına karar verilmiş olup, Alınan karar 02/08/2016 tarih ve 6842 sayılı yazı ile ilgili kuruma bildirilmiş olmasına rağmen Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünce yasal süresi içerisinde süreci tamamlamadığından İl Genel Meclisimizin 20/11/2017 tarih ve 119 sayılı kararın iptal edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışının yapılmasına karar verilmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün 22/01/2018 tarih ve 309 sayılı yazılarına istinaden, Kalkınma Bakanlığından alınan izin ile İl Genel Meclisinin 07/06/2016 tarih ve 72 sayılı kararıyla belirlenen 1.049.707,35.-TL kamulaştırma bedelinin 2018 yılı bütçesine eklendiği bu nedenle söz konusu taşınmazların belirlenen bedel üzerinden kendilerine devredilmesi talep edilmektedir.

 

İl Genel Meclisimizin almış olduğu 20/11/2017 tarih ve 119 sayılı satış kararının iptal edilerek, Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Köyünde 186 ada ve 13 nolu parselde kayıtlı 16.175,27 M²’lik taşınmaz üzerinde bulunan Betonarme Beş Katlı Yedi Adet Bina ve Arsası niteliği ile tapuya kayıtlı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 1/112 arsa paylı B1 blok Zemin katında bulunan 1, 2, 3 ve 4 nolu, 1.katta bulunan 5, 6, 7 ve 8 nolu, 2.katta bulunan 9, 10, 11 ve 12  nolu ile 3.katta bulunan 13, 14, 15 ve 16 nolu taşınmazlar olmak üzere toplam Onaltı (16) adet Konutun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre 1.049.707,35.-TL bedelle Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8: 5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  18.  ve  39.  maddelerine  istinaden hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılına ait Faaliyet raporunun görüşülmesi.

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 09/03/2018 Cuma günü Saat 10:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündemin Üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. ve 39. maddelerine istinaden hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılına ait Faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında;

-İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15/02/2018 tarih ve 27607581-000-E/1615 sayılı yazısı ile eki faaliyet raporu okunarak gereği görüşüldü.

Karar : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. ve 39. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasına göre hazırlanarak Meclisimize sunulan İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılına ait faaliyet raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. ve 39. maddeleri hükümleri uyarınca yapılan açıklamalar doğrultusunda, İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılına ait faaliyet raporunun yeterliliğine, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9:  İl  Özel  İdaresinin  Köy  Alt  Yapı,  Köy  Yolu,  Tarım  Su  ve  Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere patlayıcı madde ruhsatı bulunduğundan diğer kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde, 5302 sayılı İl  Özel  İdaresi  Kanununun  10/o. maddesi hükümleri uyarınca patlayıcı maddenin satış bedelinin belirlenmesi.

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 09/03/2018 Cuma günü Saat 10:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündemin Dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin Köy Alt Yapı, Köy Yolu, Tarım Su ve Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere patlayıcı madde ruhsatı bulunduğundan diğer kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde, 5302 sayılı İl  Özel  İdaresi  Kanununun  10/o. maddesi hükümleri uyarınca patlayıcı maddenin satış bedelinin belirlenmesi hakkında;

-İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 09/03/2018 tarih ve 50181875-000-E/2239 sayılı yazısı ile eki faaliyet raporu okunarak gereği görüşüldü.

Karar: İl Özel İdaresinin Köy Alt Yapısı, Köy Yolu, Ulaşım, Tarım, Su ve Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere Patlayıcı Madde Ruhsatı bulunduğundan, diğer kurumlarda (Karayolları, DSİ, Orman  Bölge Müdürlüğü ve Belediyeler) Patlayıcı Madde Ruhsatı olmadığından ihtiyaç duyulması halinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca patlayıcı maddenin satışının yapılabilmesi için fiyat tespiti talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 10: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi.

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 09/03/2018 Cuma günü Saat 10:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündeme dahil olmamakla birlikte Meclis Başkanı Hasan DİLBEROĞLU tarafından Meclisin oyuna sunularak Gündeme Beşinci madde olarak dahil edilmesi oy çokluğu ile kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge görüşüldü.

Karar:  İl Özel İdaresi makine parkının yetersiz kalması nedeniyle İl Genel Meclisimizin 05/05/2015 tarih ve 67 sayılı kararı ile borçlanmak suretiyle satınalınan Mobil Kırıcının İlçeler arasındaki çalışma usul ve dağılımlarının yeniden görüşülmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi.

Hasan DİLBEROĞLU’nun Başkanlığında 09/03/2018 Cuma günü Saat 10:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündeme dahil olmamakla birlikte Meclis Başkanı Hasan DİLBEROĞLU tarafından Meclisin oyuna sunularak Gündeme Altıncı madde olarak dahil edilmesi oybirliği ile kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge görüşüldü.

Karar: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Saha Kontrol Başmühendisliği Kontrolörlüğünde Yüklenici Firma Özsoy Mühendislik Ticaret Anonim Şirketine yaptırılmakta olan “Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 Yapım İşi Projesi” kapsamında bulunan Ardanuç İlçesine bağlı Gökçe Köyü yolunun anayola bağlanması için 2018 yılı Ek Yatırım Programına alınarak sözkonusu yolun Artvin İl Özel İdaresi ile Botaş İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı arasında düzenlenecek Protokole istinaden yaptırılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Serkan Alkan

 


Bu haber 90 defa okundu.

Kaynak : Sekan Alkan
Yazdır