Sayı : 4661
18.02.2019
18.02.2019 Ziyaretçi
Bugün 2161
Toplam 5878784

Yusufeli Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Yaptı

2018-04-14 08:21:00

Yusufeli Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis toplantısını yaptı.

5393 sayılı belediye Kanunu gereği belediye faaliyet raporlarının okunduğu toplantı Nisan ayı meclis başkan vekili Osman Ünal başkanlığında toplandı.

Nisan ayı olağan meclis gündeminin tetkikinin ardından 2018 yılı Mart ayı meclis karar özetleri meclis başkan vekili Başkanı Osman ÜNAL tarafından okundu.  Gündemin diğer maddeleri olan; Yusufeli Belediyesi ile Körfez Belediye arasında ‘Kardeş Kent’ ilişkisinin kurulması adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (p) bendine göre Yusufeli İlçesi ile Kocaeli İlinin Körfez İlçesi arasında kardeş Şehir ilişki kurmasına, Yusufeli Malmüdürlüğü tarafından idari tescil olarak istenilen 2 nolu bölgenin imar planına esas iş ve işlemlerin yapılması ve bu alan üzerinde gerekli altyapı (su, zemin düzeltme ve taş duvar) işlerinin yapılmasına,  2017 Yılı faaliyet raporu ve Denetim Komisyonu Raporunun okundu ve ibra edildi. 2017 Yılı faaliyet raporuna göre; 2017 Yılı Tahmini Gelir/Gider bütçesi: 7.650.000TL, 2017 Yılı Gerçekleşen Gider Bütçesi: 7627.228,16 Tahmini Gider Bütçesinin Gerçekleşen Gideri Karşılama Oranı :%99.71, 2017 Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesi: 8.089.703,81 TL Tahmini Gelir Bütçesinin Gerçekleşen Geliri Karşılama Oranı  :%105,75, Alacak: 2.449.565,13, Borç: 1.339.704,35, Aradaki Fark: 1.159.860,78, Kasa: 520.530,29 TL, 2017 Yılına Devreden: kasa+alacak= 1.680.391,07 TL.

Diğer gündem maddeleri olan: Belediye daimi encümen üyelerinin seçiminde Meclis üyelerinden Cengiz Furat ve Miktat Demirkıran’ın daimi encümen üyeliğine seçilmesine,  Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için yapılan oylamada, Meclis üyelerinden Aydin Şahin, Yılmaz Özdemir ve Kibar Boyacı’nın seçilmesine,  İmar Komisyonu seçimi için yapılan oylamada İmar Komisyonuna,  Meclis üyelerinden İbrahim Yaşar Aydemir,  Ahmet Kaplan ve Osman Ünal’ın seçilmesine, Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekilliği seçiminde, Osman Ünal’ın  Meclis 1. Başkan vekili, Ahmet Kaplan’ın ve Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmesine, Meclis Kâtip Üyeliği için Yılmaz Özdemir ve Ahmet Kaplan’ın asıl üye, yedek üye olarak da Mustafa Aksu ve Kibar Boyacı’ın seçilmesine meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Meclisin tatil günlerinin 01.08.2018 ile 31.08.2018 tarihleri arasında olmasına, meclis toplantılarının her ayın ilk Salı günü saat 16.00’da yapılmasına, Yusufeli Belediyesi yayınları arasına giren “Mustafa Adil Özder” serisi (Altı Kitap) kitabının set olarak fiyatının 50 TL (elli)  olmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Yusufeli Belediyesi meclis kararları onaylandıktan sonra, Yusufeli Belediye resmi web sitesi olan www.yusufeli.bel.tr adresindeki kurumsal menüsü altında yayınlanıyor.

Ç.P.


Bu haber 92 defa okundu.

Kaynak : Ç.P.
Yazdır