Sayı : 4766
24.06.2019
24.06.2019 Ziyaretçi
Bugün 3936
Toplam 6435898

?Mutlu Ülke, Güçlü Türkiye İçin DSP?

2015-10-02 08:20:00

DSP Seçim Çalışmalarını Hızlandırdı, Milletvekili Adayları İddialı

Demokratik Sol Parti (DSP) seçim çalışmalarına hız verirken, yenilenecek 1 Kasım Genel Seçimlerinde DSP’nin iddialı bir şekilde seçimlere hazırlandığı ve “Mutlu Ülke, Güçlü Türkiye İçin” Artvin Halkının DSP’yi tercih edeceğine vurgu yapıldı. DSP’nin Milletvekili adayları özellikle CHP tarafından kamuoyunda DSP’nin seçimden çekildiği yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürerek, 1 Kasım seçimlerinin en iddialı partisinin DSP olduğuna vurgu yaptılar. DSP İl Başkanı Dursun Bilir, Milletvekili adayları Nihat Usta ve Mete Kara, basın açıklamasında bulunarak seçim startını verdiler.

DSP İl Başkanı Dursun Bilir açıklamasında; “Türkiye’nin ileriye umutla bakmaya ihtiyacı var. Milli gelir dağılımını düzelten, yoksulluğa son veren, istihdam yaratan, işsiz gençlerimizi iş sahibi yapan, eğitim kalitesini yükselten, yolsuzluğun hesabını soran, bütün kesimlerin üzerinde uzlaşacağı, halkçı bir karma ekonomi politikasının ortaya konulması gerekmektedir. DSP uygulayacağı “Halkçı Rekabet Modeli” ile ülkemizde ekonomik kalkınmayı sağlayacak, gelir dağılımını düzelterek yoksulluğu azaltacak, istihdam yaratacak ve böylece Türkiye’yi içinde bulunduğu durumdan kurtaracaktır.

İddia Ediyoruz! Türkiye’nin bu kaynakları yaratmaya gücü de vardır, kapasitesi de! Yeter ki devlet kasasının boşaltılmasından vazgeçilsin, yeter ki vergiler belli zümrelere ve ailelere değil devlete kalsın! Size ilk yaratacağımız kaynağı açıklıyoruz:

Yolsuzluklardan dolayı devletin kasasından çalınan milyar dolarlar! Hortumları kesersek; emekli maaşları da iyileştirilir, asgari ücret de artırılır, benzin de ucuzlatılır, refah seviyesi de yükseltilir. Türkiye’nin tam bağımsızlığı ancak ekonomik özgürlüğün sağlanmasıyla elde edilebilir. Bu nedenle Türkiye’nin karma ekonomik duruşa, milli bir ekonomik algıya ihtiyacı vardır. DSP; sıcak paraya, yurt dışı borçlanmaya, tüketime ve cari açığa dayalı politikalara son verecek, ekonomimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütecek politikalar uygulayacaktır. Enerjide ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak yatırımlara öncelik verecek; enerjinin edinilmesinde ekolojik dengeye ve insana önem verecektir. Başka bir deyişle, artık Türkiye’nin yönetim koltuğuna Türkiye’nin kendisi oturacak, ekonomimiz belli zümrelere ya da yandaşlarına değil, kendi insanımıza hizmet edecektir.

DSP; demokrat, katılımcı, özgürlükçü, laik ve hukukun üstünlüğüne öncelik veren, Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle uyumlu bir Anayasa değişikliğinden yanadır. Temel hak ve özgürlükler, insanca yaşama hedefine yönelerek genişletilip güçlendirilecek; kamu hizmetlerinin tüm yurttaşlar için eşitlik ilkesine uygun olarak yürütülmesi güvence altına alınacaktır.

Yürütmeye yargısal yetki tanıyan “İç Güvenlik Paketi” benzeri yasalar iptal edilecektir. Ulusal çıkarlara dayalı bölge merkezli dış politika bizim temel politikamızdır. Onurlu ve fakat diğer ülkelerin egemenlik haklarına saygılı bir dış politika benimsenecektir. DSP, evrensel değerleri yerel değerlerle yoğurmuş, bu milletin içinden çıkmış bir partidir.

DSP’nin değerleri, milletin değerleridir. DSP’ye verilen oy, halkın kendisine verilen oydur!” diyerek yenilenen 1 Kasım Genel Seçimlerinde partisi için destek istedi.

DSP’nin Milletvekili adayları Nihat Usta ile Mete Kara, ülkemizin geldiği noktada “Türkiye’nin umudu DSP’dir” dedi.

Nihat Usta: DSP, bu seçimin en iddialı partisidir

DSP 1.sıra Milletvekili adayı Nihat Usta, açıklamalarda bulunurken, 7 Haziran genel seçimleri öncesinde de toplumun önüne çıktıklarını, seçim çalışmalarında bulunduklarını ancak halkın 4 siyasi partiden yana tercihte bulunduğunu hatırlatarak, bu seçimde tercihin DSP olacağına inandıklarını söyledi. Çarenin artık DSP olduğuna vurgu yapan Nihat Usta, “ Esnafın, köylünün, çiftçinin, emeklinin, memurun umudu olan tek parti DSP’nin olduğunu artık herkes biliyor” ifadelerini kullandı. Nihat Usta, açıklamalarının devamında; “ Ben Artvin halkına söz veriyorum, Artvin için ne gerekiyorsa yapacağım. Çünkü Artvin halkı her şeyin en iyisine layıktır. Türk halkı çok iyi biliyor ki merhum Genel Başkanımız Bülent Ecevit, tanınan dünya lideriydi. Bende Bülent Ecevit’in yolunda gideceğim ve yoldan asla vazgeçmeyeceğim. Herkes bilmeli ki DSP teşkilatları ile dimdik ayaktadır. Bir DSP örgütünün seçimlerinde büyük başarılar elde edeceklerini biliyorum. DSP’nin geçmişte gibi günümüzde de Artvin siyasetinde belirleyici partilerinden biri olacaktır. Gerek bilgi birikimimizle gerekse de siyasi tecrübesine Artvin Milletvekili adayı oldum. Çünkü tüm diğer adaylar halkın gözüne baka baka yalan konuşuyorlar. Artık Artvin halkı kimin ne olduğunu biliyor. Artvin halkının DSP’ye ve biz milletvekili adaylarına sahip çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. DSP Milletvekili adayı Nihat Usta, özellikle CHP’nin kamuoyunda DSP’nin seçimden çekildiğine dayalı bir takım söylemler içerisinde bulunduğunu ileri sürerek, yenilenecek olan 1 Kasım Genel Seçimleri’nin en iddialı partisinin DSP olduğunu ve çarenin de artık DSP olduğunu iddia etti. Nihat Usta konuşmasında; “ 1 Kasım 2015 seçimleri Türkiye’nin ve vatandaşlarımızın geleceğini belirleyecektir. Halkımız vereceği oylarla ülkemizi yönetecek siyasi gücü belirleyecek, Türkiye’nin bugününe ve geleceğine dair tarihi öneme sahip kararı verecektir. Halkımız Demokratik Sol Parti’ye teveccüh gösterirse, Demokratik Sol Parti tarafından;

Vatandaşlarımız arasında oluşan bölünmüşlük ve dışlanmışlık duygusunu sona erdiren, demokrasiyi bütün unsurlarıyla yaşatan, toplumun her kesimini kucaklayan, hukukun üstünlüğü ilkesini geçerli kılan, adil ve dürüst bir yönetim sergilenecektir.

Yoksulluk ve işsizlik en acil sorunlarımızın başında gelmektedir. Öncelikle çocuk işçiler olmak üzere, tüm işçilerin hakları korunacaktır.

Komşularımızın iç işlerine müdahale edilmeksizin, bölgemizde devam eden anlaşmazlıkların çözümünde ülke çıkarlarına dayalı barışçıl bir çabayla politika geliştirilecek, Türkiye’deki mültecilerin herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan ülkelerine bir an önce dönmeleri için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Terör sorunu; ülkenin birlik ve bütünlüğü korunarak, toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek şekilde, demokratik ve yerelliğe de özen gösteren bir anlayışla çözülecektir.

Cari açığa, yurt dışı borçlanmaya ve tüketime dayalı büyüme anlayışı terkedilerek üretime, istihdama, verimlilik ve katma değer artışına dayalı teknolojik yenilikleri uygulayan sürdürülebilir karma bir ekonomik büyüme gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak yatırımlara öncelik verilecek, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı desteklenecektir. Enerji nakil hatlarının ülkemiz üzerinden geçirilmesine öncelik ve önem verilecektir. Ayrıca elektrik iletim hatları gözden geçirilecek, Türkiye’nin elektriklerinin kesilmemesi için gereken yatırımlar yapılacaktır.

Ortaöğretime giriş sınavsız olacak, Üniversite’ye girişte öğrencilerin geleceklerini tek bir sınava bağlamalarının önüne geçilerek kamu personelinin seçimine benzer bir yerleştirme sistemi benimsenecektir. Herkes yeteneğine ve isteğine göre eğitim yapacak, eğitimde rekabet eşitliği yaratılarak her kademede kaliteli ve parasız eğitim olanağı yaratılacaktır.

Engelli bireylere sosyal yardım ve desteklerin arttırılması, sağlık ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, iş bulmalarının garantilenmesi ve tamamen ücretsiz eğitim sağlanacaktır.

Kadınlarımızı çalışma hayatından uzaklaştıran değil, iş gücüne katılımlarını teşvik eden düzenlemeler yapılacak, kadına şiddete son verilecek; siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın her seviyesine eşit bir şekilde katılmaları sağlanacaktır” diye konuştu. 

2.sıra adayı Mete Kara: Türkiye’nin alternatif yüzü DSP’dir

DSP’nin ikinci sıra adayı Mete Kara ise adaylığının nedenlerini ve hedeflerini anlattı. Mete Kara açıklamasında; “ Saygı değer Artvin halkım; Artvinli olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Alın terinizi emeğinizin önünde saygıyla eğitiliyorum. Yıllardır Artvin’de yaşamış biri olarak Artvin sorunlarını bilen içinde yaşan bir insan olarak hep beraber Türkiye’nin alternatif yüzü olan demokratik sol partiye bekliyorum.                 Türkiye’mizin şuan durumun en büyük sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisidir. Eğer yıllar önce rahmetli BÜLENT ECEVİT’İ desteklemiş olsalardı böyle dürüst bir liderin arkasında kuyu kazmak yerine tam destek olsalar hiç olmasa şimdiye kadar görmedikleri iktidarlığı en 3 - 4 sefer görmüş olacaklardı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içindekiler iktidarlık değil yıllardır ikinci parti olmayı isteyerek Cumhuriyet Halk Partisine ihanet ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ihanet etmişlerdir. Bugün bizler seçimlerden çıkan oylardan nasıl hem bu Dünya’da hem ahirette mesulsak Türkiye’nin bu durumundan Cumhuriyet Halk Partisindekilerde sorumludur.

AKP hükûmeti ise 2002 yılın da 15 aylık bir parti idi. Erken seçim isteyen milliyetçi hareket Partisi ve diğer partililer ile özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidara geldi. Şuan ki durumunu herkes biliyor. 2002’de Dünya’da ne oldu da Türkiye eken seçime gidince herkesin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri Irak’ vurdu. Sonuç petrol rezervleri ve Amerika Birleşik Devletlerinin oldu. Türkiye bu desteği vererek petrol fiyatları düştü mü? Hayır 4 kat artı ve o yıllarda TBMM´de yer alamayan genel başkan Erdoğan´ın bu yasağı, Cumhuriyet Halk Partisi´nin de desteklediği bir anayasa değişikliği ile kaldırıldı. Yani CHP, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı başbakan yaptı. Ve yıllardır şikayetçi oldu. Şimdi iktidarlık sözü veriyorlar. Ben sadece gülüyorum” dedi.

Sözlerinin son bölümünde Mete Kara, “ Kemal Kılıçdaroğlu 1948 doğumlu, Devlet Bahçeli 1948, Recep Tayip Erdoğan 1954, bunların hepsi aynı kuşak particilerdir. Hepsi bir birinin arkadaşıdır. 10- 15 yıldır bu ülkeyi uyutarak iyi yönelttiler. İnsanlar artık bu liderlerden bıkmıştır. Alternatif aramaktadır. Biz DSP olarak tekrar buradayız, varız. Halkçı insanlar olarak halkın yanındayız. Mesele oy meselesi değil mesele devlet meselesi olmuştur. Bizler halkla beraber tekrar devletimizi güçlendirmek için varız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Türk halkı her zaman mazlumun yanındadır. Gün gelir hesap sorar, o günde bu gündür. Halkçı DSP halkın yanında olan tek partidir. Halkla iç içe olan tek partidir. Diğer adaylarımıza başarılar dilerim.

” ifadelerine yer verdi.

Ç.P. 


Bu haber 1969 defa okundu.

Kaynak : Ç.P.
Yazdır