AÇÜ?den Pedagojik Formasyon Programı Yeni Grup Başvuruları Duyurusu

2020-02-11 07:14:57

AÇÜ tarafından yapılan duyuruda; “Bu ilan formasyona ilk defa kayıt olacaklar içindir. Şu anda üniversitemiz formasyon öğrencisi olanlar önkayıt yapmamalıdırlar.

2020 yılında yeni başlayacak olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde bitecek şekilde Üniversitemizde 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile Mezunlar (üniversitemiz ve diğer üniversiteler) için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Program I. ve II. Dönem olmak üzere iki dönem süresince örgün eğitim şeklinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Ön kayıtlar online olarak 20 Şubat 2020 tarihine kadar aşağıda linki verilen başvuru adresinden yapılacaktır. Adaylar başvuruda oluşabilecek teknik sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son güne bırakmamaları önerilmektedir.

Kesin kayıt hakkı kazananların listesi 21 Şubat 2020 tarihinde Eğitim Fakültesi web sitesinde ilan edilecek ve kesin kayıt evrak teslimi 24 Şubat – 3 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yedek kayıtlar 4 – 6 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Artvin Merkezde Güz Dönemi dersleri 7 Mart 2019 tarihinde başlayacaktır.

Öğrenci Alım Koşulları;

Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda öğrenci kabulü not ortalaması değerlendirilerek yapılacaktır. Her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılacak ve belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler ilan edilecektir.

Sertifika programına üniversitemiz 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile mezun (üniversitemiz ve diğer üniversiteler) öğrenciler başvurabileceklerdir.

Not ortalamasına göre kazanma hakkı verilecektir.

Başvurusu 4 kişiden az olan bölümler için program açılmayacaktır.

100’ün altında başvuru olması durumunda sertifika programı açılmayacaktır.

Öğrencilerin ön kayıt sırasında bildirdiği bilgi ile kesin kayıt esnasında sunduğu belgelerde tutarsızlık olduğu takdirde öğrenci kesin kayıt hakkını kaybedecektir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci belgesi ve not döküm (transkript) belgesi (mezunlar için diploma aslı ve fotokopisi ile transkript)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İki adet vesikalık fotoğraf

Taahhütname (kesin kayıt esnasında verilecektir)

Öğrenim ücretinin birinci taksitinin ödendiğine ilişkin banka dekontu

Eksik evrak ile kayıt işlemi yapılmayacaktır.

 

Başvurular şahsen veya noterden alınan vekâletname yolu ile yapılacaktır.

Program Ücreti ve Ödeme Tarihleri

Pedagojik Formasyon Öğrenim ücreti dönemlik 1.027 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenim Ücreti yatırılırken; adayın Ad soyad bilgileri, TC Kimlik No ve “Formasyon Yeni Kayıt” açıklamasıyla yatırılması gerekmektedir. Ücret kesin kayıt yapıldıktan sonra iade edilmez.

Öğrenim ücretinin ödeneceği Banka: T.C. Ziraat Bankası Artvin Şubesi

Öğrenim ücretinin ödeneceği Banka IBAN numarası: TR60 0001 0001 4841 8064 1650 02

Kesin Kayıt Yeri

Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğrenci İşleri Bürosu Kat 3 Merkez/Artvin

Not.

Kontenjanlar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ve Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge doğrultusunda; “ildeki kurum, öğretmen, akademik personel sayısı ile branşları dikkate alınarak” belirlenecektir.

Programda dersler yüz yüze yapılacaktır. Devam zorunluluğu bulunmaktadır. Teorik derslerde devamsızlık hakkı, 14 haftanın  %30’udur (3 hafta).

Öğretmenlik uygulamasında uygulama öğrencileri uygulama yaptıkları eğitim kurumlarında mazeretsiz devamsızlık yapmaları durumunda ilişikleri kesilerek başarısız sayılmaktadırlar.

Ders muafiyet başvuruları: Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar ile Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine” doğrultusunda değerlendirilecektir.

Muaf olmak üzere başvuru yapacak adaylar evraklarını, ( I. ve II. dönem tüm dersler için) kesin kayıt sırasında kayıt yapan görevliye teslim etmek zorundadır.

Muaf olmak üzere başvuru yapacak adaylar için istenen belgeler:

- Daha önceden almış ve başarmış olduğu derslere ait onaylı ders içerikleri- Transkript belgesi

- Öğretmenlik Uygulaması dersi için öğretmenlik yaptığına dair SGK Hizmet Dökümü

Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler ile pedagojik formasyon derslerinin aldığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kuran Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.” İfadelerine yer verildi.

Ç.P.


Bu haber 421 defa okundu.
Kaynak : Ç.P.